dotazník – SWOT

SWOT dotazník, podklad pri vypracúvaní PHSR obce Čirč v ktorom každý jeden občan môže vyjadriť názor/nespokojnosť/návrh o budúcnosti obci.

Prosím o vyjadrenie súkromnou správou p. starostovi / pripomienky, námietky vložiť do obecnej schránky, ktorá sa nachádza pri hlavnom vchode obecného úradu.

Otázky (viď v prílohe):
Čo tu chýba?
Čo nerobíme dobre?
Ktoré procesy nefungujú?
V čom vynikáme?
Aké máme konkurenčné výhody? atď. 

Ďakujeme veľmi pekne za vyjadrenie.

Zverejnené 6. októbra 2021.
Upravené 7. decembra 2021.