Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 24. augusta 2022.
Bez úpravy .