Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Kategória

Vážení občania,

pripomíname Vám zákonnú povinnosť podať na obecnom úrade do 31. januára 2023 Daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Podať Daňové priznanie k dani z nehnuteľností má povinnosť každý, kto v roku 2022 kúpil, zdedil, dostal darom nehnuteľnosť – pozemok, stavbu, nachádzajúcu sa v katastrálnom území obce Čirč.

Taktiež je povinný podať daňové priznanie aj ten, kto v roku 2022 nehnuteľnosť – pozemok, stavbu – predal, daroval.

Tlačivo si môžete stiahnuť a taktiež vypísať na

https://tlaciva.onlineobec.sk/dane/dan-z-nehnutelnosti.pdf a následne doručiť osobne, alebo poštou na adresu Obecného úradu.

Zverejnené 4. januára 2022.
Upravené 9. januára 2023.