Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čirč.

Wifi pre teba

Cieľ projektu: vybudovanie Wifi prístupových bodov na miestach komunitného života v obci Čirč, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30Mbit/s. Výška príspevku NFP: 11 399,97 eur

Cyklistická cestička Čirč

Zastupiteľstvo PSK Uznesením 311/2019 zo dňa 21. októbra 2019, schválilo k návrhu rozdelenia dotácií z vlastných príjmov PSK, v rámci Výzvy pre región pre rok  2019 – 2 kolo – dotáciu pre obec Čirč na projekt „Cyklistická cestička Čirč“ sumu vo výške 20.500,- €. Súvisiace odkazy http://www.po-kraj.sk/sk/ – PSK circ-cyklisticka-cesticka pd-cyklisticka-lavka Rozpočet Výkaz výmer

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Čirč

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Čirč – informácia o ukončení projektu Názov projektu:                           Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Čirč Trvanie projektu:                            07/2017 – 02/2021 Nenávratný finančný príspevok: … Čítať viac