Preskočiť na obsah

Cyklistická cestička Čirč

Zverejnené 7.12.2021.

Kategória

Zastupiteľstvo PSK Uznesením 311/2019 zo dňa 21. októbra 2019, schválilo k návrhu rozdelenia dotácií z vlastných príjmov PSK, v rámci Výzvy pre región pre rok  2019 – 2 kolo – dotáciu pre obec Čirč na projekt „Cyklistická cestička Čirč“ sumu vo výške 20.500,- €.

Súvisiace odkazy

circ-cyklisticka-cesticka

pd-cyklisticka-lavka

Rozpočet

Výkaz výmer