Preskočiť na obsah

Cyklochodník v obci Čirč

Zverejnené 7.12.2021.

Kategória

Cyklochodník v obci Čirč – 1. etapa

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu:

„Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu – program Podpora regionálneho rozvoja“

 Účelom výstavby cyklochodníka je zaistiť bezpečné a vyhovujúce prepojenie ulíc v obci samostatnou cyklistickou cestičkou využívajúcou alternatívny spôsob dopravy nezaťažujúcej životné prostredie, medzi ktoré patrí aj cyklistická doprava.

V zimnom období je možné cyklochodník využívať aj na účely bežeckého lyžovania.

Prvá etapa sa bude napájať na kostrovú sieť cyklotrás, obec v budúcnosti plánuje rozširovať sieť cyklotrás v obci v rámci svojich finančných možnosti.

V zimnom období je možné cyklochodník využívať aj na účely bežeckého lyžovania.

Cyklotrasa sa bude napájať na kostrovú sieť cyklotrás v PSK. Využívaná bude najmä obyvateľmi obce, ale aj cykloturistami nachádzajúcimi sa na kostrovej sieti cyklotrás.

Multiaplikačný efekt vidíme najmä v podpore rozvoja cestovného ruchu, v podpore zdravia a zdravotného štýlu.