Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Čirč

Kategória

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Čirč – informácia o ukončení projektu

Názov projektu:                           Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Čirč

Trvanie projektu:                            07/2017 – 02/2021

Nenávratný finančný príspevok:   318 289,20 EUR

Typ projektu:                                 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľ:                         Ministerstvo vnútra SR       

Zverejnené 7. decembra 2021.
Bez úpravy .