Preskočiť na obsah

„Výstavba chodníka v obci”

Zverejnené 7.12.2021.

Kategória

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

Poskytovateľom:     Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov

Sídlo:                      Námestie mieru 3, 080 01  Prešov

 Celková výška dotácie: 5 000 eur

Názov projektu:

Výstavba chodníka v obci

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je ochrana občanov žijúcich v obci Čirč, ako aj návštevníkov obce pred vznikom nečakaných úrazuov, pádov na ceste, keďže v súčasnej dobe nie je vybudovaný chodník, ktorý by mohli využívať peší chodci.

Výstavba chodníka je nutná aj z dôvodu, aby nedochádzalo k dopravným koliziám, na ceste z dôvodu, že peší chodci v súčasnej sa pohybujú voľne po kraji cesty, nemôžu využívať chodník, keďže zatiaľ nie je k dispozícií. Nebezpečenstvo občanom hrozí hlavne vo večerných hodinách môže dôjsť k nečakanej dopravnej nehode, hlavne pre občanov seniorov je úsek cesty nebezpečný, v tom úseku, kde nie je vybudovaný chodník. 

Prioritná oblasť výzvy, na ktorú sa projekt zameriava: Bezpečnosť miest a obcí 

Najmä začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja obcí, vytvorenie komplexného prístupu bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách, zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov.