Oznámenie o začatí územného konania

Zverejnené
27. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2021 − 10. januára 2022
Kategória

Prílohy