Preskočiť na obsah

návrh VZN 06/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady