Preskočiť na obsah

Návrh VZN 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady