Návrh VZN č. 1-2022

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. decembra 2022 − 23. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: celá obec

Prílohy