Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stav. konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou