Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 29. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: celá obec

Prílohy