Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok a dobudovanie systému na odvoz komunálneho odpadu v obci Čirč

Zverejnené
31. augusta 2017
Kategória

Prílohy