Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2023

Zverejnené
28. septembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. októbra 2023 − 17. októbra 2023
Kategória

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni

Prílohy