VZN č. 4-2020 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných pl.

Zverejnené
31. októbra 2020
Kategória

Prílohy