VZN č. 5-2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Zverejnené
31. marca 2013
Kategória

Prílohy