VZN č. 5-2019 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce Čirč a ich spoplatnenie

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy