Preskočiť na obsah

VZN č. 6-2019 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových vôd do miestnej kanalizácie