VZN č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
16. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2021/6

Prílohy