Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čirč.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

KZ – Bc. Bibiána Knapiková

ID: 26092022 – Bc. Bibiána Knapiková

890,00 €

26.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.9.2022

Suma s DPH 890,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Bc. Bibiána Knapiková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 14092022 – Solisko ČIRČ s.r.o.

26.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Solisko ČIRČ s.r.o. , r.s.p.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 52064093

Prílohy

Zmluva o dielo – Stavebné práce – Zníženie nákladov na energie prostredníctvom tepelných čerpadiel v budove Obecného úradu v obci Čirč

ID: 21092022 – Solisko ČIRČ s.r.o.

21.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Solisko ČIRČ s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 208, 065 42 Čirč

Dodávateľ - IČO 52064093

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

ID: 29092022 – W-Control

20.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ W-Control, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36804207

Prílohy

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

ID: 24/8/2022 – MK HLAS

24.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ MK HLAS, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

ID: 24822 – MK hlas

24.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ MK hlas, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Zmluva o zriadení zberného miesta

ID: 2482022 – OZV Pneu

24.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ OZV Pneu, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 51696444

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 24082022 – Solisko ČIRČ s.r.o.

1 452 566,60 €

24.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.8.2022

Suma s DPH 1 452 566,60 €

Sadzba DPH DPH 10%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Solisko ČIRČ s.r.o. , r.s.p.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 52064093

Prílohy

Záložná zmluva č. 700/157/2019

ID: 700/157/2019 – Štátny fond rozvoja bývania

29.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Štátny fond rozvoja bývania

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31

Prílohy

Záložná zmluva č. 700/158/2019

ID: 29072022 – Štátny fond rozvoja bývania

29.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Štátny fond rozvoja bývania

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 31749542

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 815/2021/UZ

ID: 815/2021 – Všeobecná úverová banka

25.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31320155

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 815-2021-UZ

Zmluva o poskytnutí služieb – Externý manažment – Dobudovanie inžinierskych sietí v obci Čirč

ID: 13062022 – Neudorf

22.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Neudorf, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 46328955

Prílohy