Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čirč.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 1.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ VSD

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 2 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX

Dodávateľ - Sídlo Zámocká 77, 064 01 Stará Ľubovňa

Dodávateľ - IČO 10770879

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX

Dodávateľ - Sídlo Zámocká 77, 064 01 Stará Ľubovňa

Dodávateľ - IČO 10770879

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 10.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Peter Varchola

Dodávateľ - Sídlo Letná 32/1080, 064 01 Stará Ľubovňa

Dodávateľ - IČO Letná 32

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 680,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nálepkova 47, 053 11 Smižany

Dodávateľ - IČO 43787304

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35979898

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.12.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Slovak Parcel Service s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31329217

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.12.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919808

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

systémovej podpore a licenčná zmluva

Dátum podpísania 19.12.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.12.2023

Začiatok účinnosti 19.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 120 878,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30 796 491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ČIRČ – ZNÍŽENIE
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY

Dátum podpísania 8.11.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čirč

Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč

Objednávateľ - IČO 00329835

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy