Mikroregión Minčol

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Ochrana povodia hraničnej rieky Poprad 2.etapa

Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne dokumenty.

Všetky dokumenty

Zverejnené 7. decembra 2021.
Upravené 13. decembra 2021.