Urbariát – PS Čirč

O nás

Identifikácia PS

Zmluva PS Čirč

Podmienky prídelu dreva

Rozdelenie podielov na hlasy

Cenník dreva

Zoznam vlastníkov

Lesná stráž

 Lesnú stráž vykonáva na základe vymenovania OLÚ Kežmarok podľa §52 zákona č. 326/2005 z.z. o lesoch v znení neskorších predpísov od roku 2006  Vladimír VARCHOLA

História lesov

 Stručný prierez historickým vývojom lesov na Slovensku

Galéria

Pozvánka !

História-súčasnosť urbáru – PS

Zverejnené 7. decembra 2021.
Upravené 13. decembra 2021.