Komisia pre ochranu verejného záujmu

 • predseda – Ing. Miroslav Mikita
 • členovia –  Ján Vataščák
 • Mgr. Monika Urdová
 • Milan Majdák

Komisia kultúry a športu

 • predseda – Ján Krompaščík 
 • členovia – Ján Vataščák 
 • Mgr. Monika Urdová

Komisia životného prostredia, verejného poriadku, riešenie sťažností, stavebná

 • predseda – Milan Majdák
 • členovia – Anton Belanec
 • Vasiľ Labaš
 • Milan Pyda
 • Ing. Anna Šimová

Zverejnené 7. decembra 2021.
Bez úpravy .