Preskočiť na obsah

FS Čirčanka

Víta vás Folklórny súbor Čirčanka

O súbore

Folklórny súbor Čirčanka sa zameriava prevažne na prezentáciu zvykov a tradícií obce Čirč. Súbor bol po 22 rokoch obnovený začiatkom roka 2012 na základe iniciatívy starostu obce Michala Didika. Vedenia sa ujali Anna Koscelníková a Mariana Popovcová, ktoré zároveň pôsobia ako členky súboru.Folklórny súbor Čirčanka sa skladá zo speváckej, tanečnej a hudobnej zložky, ktorú tvoria chlapci a dievčatá z Čirča, Ruskej Voli a Ľubotína. Na skúškach sa nacvičujú karičky, párové tance a rovnako aj spev. Od novembra 2013 v súbore pôsobí nový choreograf Martin Oravec.    

Dievčenská spevácka skupina Čirčanka vznikla v roku 2017 v júni pod záštitou Folklórneho súboru Čirčanka s cieľom podchytiť mladšiu generáciu v obci a zároveň funguje ako prípravka pre súbor.
Vedúcimi tejto skupiny sú Jaroslava Gomoľáková a Andrea Didiková.

Kontakt

 Predseda OZ FS Čirčanka:

         Mgr.Anna Koscelníková (Gomoľáková)

         tel: +421911 946 318

Podpredseda, manažér a ekonóm:

         Ing. Mariana Popovcová (Plavčanová)            

         tel: +421915 157 638

Ďalší členovia výkonného výboru: 

        Marianna Gmitrová 

        Adriána Kolcunová 

Adresa a fakturačné údaje:

Obecný úrad v Čirči

FS Čirčanka 

Čirč 208 

065 42 Čirč

mail fscircanka@gmail.com 

 IČO  :  42340471

č.u. 3134860157/0200 (VÚB Banka)

IBAN: SK62 0200 0000 0031 3486 0157

Tanečná zložka:

Martina Čerkalová, Marianna Gmitrová, Adriána Kolcunová, Anna Koscelníková, Jana Kováčová, Veronika Kubová, Anna Plavčanová, Mariana Popovcová, Marianna Repková, Klaudia Vataščáková, Dávid Duraník, Ján Gernát, Patrik Gmitro, Marek Havrila, Lukáš Kolcun, Lukáš Kravec, Miroslav Plavčan

Spevácka zložka:

Martina Čerkalová, Terézia Popovcová, Mária Tomčová

Hudobmá zložka:

Denis Diňa, Kristián Kanuščák 

Videogaléria: