Informácia o začatí správneho konania

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 4. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: celá obec

Prílohy