Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Čirč
065 42 Čirč 208

IČO:  00329835 DIČ: 2020726059

zastúpené: Michalom Didikom

Zverejnené 7. decembra 2021.
Bez úpravy .