Projekty obce

Wifi pre teba

Cieľ projektu: vybudovanie Wifi prístupových bodov na miestach komunitného života v obci Čirč, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30Mbit/s. Výška príspevku NFP: 11 399,97 eur

„Muszyna – Čirč rozvoj a propagácia turistických atrakcií pohraničie”

Nazwa mikroprojektu: „Muszyna – Čirč rozwój i promocja walorów turystycznych pogranicza”. Nazwa mikroprojektu: „Muszyna – Čirč rozwój i promocja walorów turystycznych pogranicza”. Názov mikroprojektu: „Muszyna – Čirč rozvoj a propagácia turistických atrakcií pohraničie”. Nr mikroprojektu / Číslo mikroprojektu: INT/ET/TAT/1/IV/A/0319. Program / Program: Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Źródło współfinansowania / Spolufinancovanie source:… Čítať viac

Cyklistická cestička Čirč

Zastupiteľstvo PSK Uznesením 311/2019 zo dňa 21. októbra 2019, schválilo k návrhu rozdelenia dotácií z vlastných príjmov PSK, v rámci Výzvy pre región pre rok  2019 – 2 kolo – dotáciu pre obec Čirč na projekt „Cyklistická cestička Čirč“ sumu vo výške 20.500,- €. Súvisiace odkazy http://www.po-kraj.sk/sk/ – PSK circ-cyklisticka-cesticka pd-cyklisticka-lavka Rozpočet Výkaz výmer

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Čirč

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Čirč – informácia o ukončení projektu Názov projektu:                           Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Čirč Trvanie projektu:                            07/2017 – 02/2021 Nenávratný finančný príspevok: … Čítať viac

Cyklochodník v obci Čirč

Cyklochodník v obci Čirč – 1. etapa Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu: „Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu – program Podpora regionálneho rozvoja“  Účelom výstavby cyklochodníka je zaistiť bezpečné a vyhovujúce prepojenie ulíc v obci samostatnou cyklistickou cestičkou… Čítať viac

Všetky projekty

IBV Farské

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

Zverejnené 7. decembra 2021.
Bez úpravy .