Záverečného účtu za rok 2021 na schválenie

Zverejnené
1. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 1. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: celá obec

Prílohy